De C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato) is een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag. De C.S.F.R. heeft negen disputen door het hele land. Het Delfts dispuut, Johannes Calvijn, is er daar één van. Onze leden studeren aan de TU Delft, andere universiteiten of aan een hbo-instelling, en het verenigingsleven vormt daar een waardevolle aanvulling op.Het karakter van Johannes Calvijn bestaat uit een mix van gezelligheid en studie. Studiekarakter komt vooral tot uiting in Bijbelkringen, studiekringen en lezingen. Daarmee verdiepen we ons geloof en vormen we een visie op een breed scala van onderwerpen. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, bijvoorbeeld op borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Op huishoudelijke vergaderingen worden besluiten genomen over de gang van zaken op en het beleid van de vereniging. Ons dispuutblad, de Open Kaart, biedt ruimte voor discussie en vermaak. Daarnaast zijn het natuurlijk nog de vele spontane contacten en activiteiten die de vereniging maken tot wat ze is.