De C.S.F.R., en daarmee Johannes Calvijn, is een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag. Wat houdt dit in, en wat betekent dit in de praktijk op de C.S.F.R.?

Leden van Johannes Calvijn zijn christen, en komen meestal uit één van de kerken van de gereformeerde gezindte (zoals de PKN of de Gereformeerde Gemeenten). De reformatorische grondslag bestaat uit de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid, te weten: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Dit is het fundament voor ons handelen, en daarom ook vastgelegd in de statuten van de C.S.F.R. Lid worden van onze vereniging betekent onder andere instemming met deze grondslag, namelijk de Bijbel en Drie Formulieren van Enigheid.

Wat betekent dit in de praktijk? Het christen zijn betekent dat we ons leven en denken proberen te vormen naar christelijke principes en het voorbeeld van Jezus Christus. Het bestuderen van de Bijbel neemt een belangrijke plaats in, omdat we geloven dat God ons hierdoor iets te zeggen heeft. Hierbij vormen de Drie Formulieren een leidraad en kader.

In de begintijd van de C.S.F.R. zijn enkele doelen geformuleerd, die nog steeds gelden:

Samen nadenken
w

Contact met andere christenstudenten. Het blijft niet bij: hoe heet je en wat doe je? Op Johannes Calvijn zijn we betrokken en geïnteresseerd. Wie ben je? Waarom doe je dat?

Samen bestuderen van de Bijbel en de gereformeerde traditie. Wie ben ik? Wie is God? Samen zoeken naar overtuiging voor je leven. Praten over wat je zoekt. En hoe je gevonden bent.

u

Samen nadenken over andere levensbeschouwingen. Wat beweegt anderen? Hoe staan we tegenover hen? Waarom geloven wij anders?

Praktisch christen zijn. Hoe brengen we ons geloof in praktijk? Denken is natuurlijk niet genoeg; we proberen kennis en overtuiging uit te stralen in studie en maatschappij.