Elke zichzelf respecterende vereniging heeft een lied. Sinds 1987 heeft Johannes Calvijn ‘Het Juweel der Civitas’. Een schoon gezang, een staaltje van meesterlijke dichtkunst. Het is een acrostichon: de eerste letters van elk couplet drukken de naam ‘Johannes Calvijn’ uit. Overige interessante wetenswaardigheden, bijvoorbeeld over de vierkantsrijm van couplet 9, zijn te vinden in de Dekselse Verklaring. Het lied wordt uit volle borst gezongen op de meest uiteenlopende gelegenheden zoals landelijke conferenties, weekenden, vergaderingen et cetera.

1. Johannes Calvijn

Juweel der Civitas
Uw diepe warme gloed
En schitterende glans
Ontroeren ons gemoed
Als de mooiste diamanten
Zendt gij licht naar alle kanten
Johannes Calvijn

2. Prinsenstad 

Oranjes prinsenstad
Oud gaaf en vol van sfeer
Voorzien van grachtenpracht
Getuigt zij van weleer
Naast de fier nog staande kerken
Vindt men hier ook aardse werken
Oranje en blauw

3. Technisch vuur

Hoog rijst zij voor ons op
De universiteit
Daar brandt het technisch vuur
Op elke faculteit
De techniek zal morgen zorgen
En een toename waarborgen
Van de entropie

4. Nog vele jaren

Al drieënzeventig* jaar
Mag ons dispuut er zijn
Te midden van zoveel
Verenigd op Calvijn
Met de wens nog vele jaren
Al het goede te bewaren
Heffen wij het glas

5. Kernenergie

Nucleus van het Woord
Die het dispuut fixeert
In een begrensde baan
Door Dordt geformuleerd
Amicitia en studie
Leven door het Evangelie
De kernenergie

6. Lidmaatschap

Nu deel je met ons mee
In Calvijns instituut
Een uitgelezen band
Verbindt ons tot dispuut
Maak je woorden tot een regel
En je daden tot een zegel
Van het lidmaatschap

7. Redestrijd

Eigen aan een dispuut
Is felle redestrijd
Conflict van ideaal
En harde werk'lijkheid
Niemand kan het licht verklaren
Dus studeren wij al jaren
Blijvend aan het woord

8. Amicitia

Stemmig geroezemoes
Glazig getwinkeleer
Saamhorigheidsgevoel
Wat zei je ook al weer
Blijf nog even existeren
Morgen kun je weer studeren
Amicitia

9. Leiden

Calvijns veelwerkzaamheid
Eist jaarlijks een bestuur
Dat zich met nieuw elan
Stort in het avontuur
't Oud bestuur dat is nu kijker
En ook een ervaring rijker
't Leiden heeft een eind

10. Pan gehakt

Aan deze dispuutsdis
Wordt menigmaal gekout
Vreedzaam voert men het woord
't Geheel wordt opgebouwd
Wie hoogstaand zijn mond wil roeren
Wordt verbeten door 't rumoeren
In de pan gehakt

11. Weekwisseling

Lectores leiden ons
Het weekendthema in
Het woord komt niet tot rust
Wij doen dat evenmin
Naast de vreugde van de vriendschap
Vieren wij hier in gemeenschap
De weekwisseling

12. Zeilvertier

Vaardig gemanoeuvreer
Opwindend zeilvertier
Stoer wordt een golf gekliefd
Wat doet dat water hier
Tegenwind kan ons niet deren
Wij gaan door gestaag laveren
Onvervaard rechtuit

13. Eeuwig schaak

Innemend offensief
Een loper effent 't pad
Daar slaat een toren klok
Wat is jouw koning mat
List gepaard met combineren
En de lust tot promoveren
Geven eeuwig schaak

14. Echt vereniging

Jullie verbintenis
Gaat het dispuut ook aan
Trouw en gemeenschap-zijn
Daar blijven wij voor staan
Mogen jullie ook ervaren
Dat dit steeds opnieuw zal baren
Echt vereniging

15. Slotakkoord

Nooit klinkt het slotakkoord
Steeds volgt een nieuwe zin
Het spel gaat altijd door
Dus zetten wij weer in
Als de mooiste diamanten
Toont gij telkens nieuwe kanten
Johannes Calvijn

* Vanaf oktober 1950; vervangen door tweeënzeventig, drieënzeventig enz.