De normen en waarden die binnen ons dispuut gebruikt worden, zijn gebaseerd op de grondslag en dit bepaalt voor een groot deel hoe wij in de vereniging staan. Jaarlijks is er echter ook een bestuur nodig dat het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen leidt en dat sommige onderwerpen weer eens extra onder de aandacht brengt.

Sinds 13 juni 2019 mag bestuur Bout onder het motto ‘Ad Fontes’ leiding geven aan onze mooie vereniging en tevens oudste dispuut der C.S.F.R.

Hannah Bout

Hannah Bout

Praeses

De praeses van de vereniging is amica Hannah Bout, studente Bestuurskunde. Als praeses is zij de eindverantwoordelijke voor alles wat er op het dispuut gebeurt. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de vereniging en leidt zij de vergaderingen van het dispuut.

Karel van der Linden

Karel van der Linden

Abactis

Meneer de abactis gaat door het leven als amicus Karel van der Linden en studeert Bestuurskunde. Als abactis houdt hij nauwgezet met pen en papier bij wat er gebeurt op de vereniging. Daarnaast heeft hij het voorrecht de correspondentie te voeren en zich bezig te houden met de Nederlandsche taal.

Martin van Andel

Martin van Andel

Fiscus-assessor

De mooie functie van fiscus-assessor mag bekleed worden door amicus Martin van Andel, die zich bezighoudt met een studie Civiele techniek. Als fiscus beheert hij de geldelijke middelen die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. De assessor in deze amicus is verantwoordelijk voor het wel functioneren van de studiekringen op ons dispuut.

Angeline Meijer

Angeline Meijer

Vice-abactis

Amica Angeline Meijer bekleedt de functie van vice-abactis en studeert Technische wiskunde en Natuurkunde. Haar functie omvat onder andere het beheren van de ledenadministratie en de organisatie van Bijbelkringen op het dispuut. Daarnaast is zij vertegenwoordiger van IFES, een overkoepelende organisatie voor christelijke studentenverenigingen.

Oud-besturen

Onze vereniging kent een rijke historie aan besturen die hen voorgingen.

Bestuur Van Driesten

“Geeft je vleugels”

Georgette van Driesten (praeses)
Jesse Ruiter (abactis)
Lennart van der Vliert (fiscus-assessor)
Adriaan Bac (vice-abactis)

Jaar: 2018-2019

Bestuur Oosterom

“Nu of nooit”

Wilco Oosterom (praeses)
Rick Copier (abactis)
Rens Stigter (fiscus-assessor)
Marnix van Beem (vice-abactis)

Jaar: 2017-2018

Bestuur Van der Kamp

 

“Goed op weg”

Pieter van der Kamp (praeses)
Arne de Jong (abactis)
Christian Hakkenberg (fiscus-assessor)
Geert Blokland (vice-abactis)

Jaar: 2016-2017

Bestuur Van de Hoef

“Eén voor allen, allen voor Eén”

Beppie van de Hoef (praeses)
Paulus Schaap (abactis)
Taco Coppolse (fiscus-assessor)
Willem-Jan Meerkerk (vice-abactis)

Jaar: 2015-2016

Bestuur Bisschop

“Tot op de bodem”

Marc Bisschop (praeses)
Evert van Beek (abactis)
Frans de Kok (fiscus-assessor)
Marten van Antwerpen (vice-abactis)

Jaar: 2014-2015

Bestuur Struik

“Ontroerend Goed”

Geerd Struik (praeses)
Annemarie Sinke (abactis)
Arne van der Spek (fiscus-assessor)
Arjan van den Berg (vice-abactis)

Jaar: 2013-2014

Bestuur Janse

“Onmiskenbaar”

Sjoerd Janse (praeses)
Roeland Trommel (abactis)
Jos de Wit (fiscus-assessor)
Renger Zoonen (vice-abactis)

Jaar: 2012-2013

Bestuur Johannes

 

“Amora et labora”

Johannes den Boer (praeses)
Gerard den Besten/Linda Pater (abactis)
Jaap van der Blonk (fiscus-assessor)
Pieter van Schaik (vice-abactis)

Jaar: 2011-2012

Bestuur Van Stam

“Recht zinnig”

Bert van Stam (praeses)
Jonard Roukens (abactis)
Gert Mulder (fiscus-assessor)
Arjen van Dalfsen (vice-abactis)

Jaar: 2010-2011

Bestuur den Broeder

“Num custos fratris mei sum ego”

Nico den Broeder (praeses)
Chris van Dam (abactis)
Dirk de Lange (fiscus-assessor)
Nathánaël van Rijn (vice-abactis)

Jaar: 2009-2010

Bestuur Slingerland

“Après nous le déluge”

Jaco Slingerland (praeses)
Bart van Walderveen (abactis)
Marc Jacobse (fiscus-assessor)
Anthonie van den Boogaard (vice-abactis)

Jaar: 2008-2009