Over ons

Op deze pagina geven we een korte indruk van wie we zijn als vereniging.

Johannes Calvijn

De C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato) is een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag. De C.S.F.R. heeft negen disputen door het hele land. Het Delfts dispuut, Johannes Calvijn, is er daar één van. Onze leden studeren aan de TU Delft, andere universiteiten of aan een hbo-instelling, en het verenigingsleven vormt daar een waardevolle aanvulling op.Het karakter van Johannes Calvijn bestaat uit een mix van gezelligheid en studie. Studiekarakter komt vooral tot uiting in Bijbelkringen, studiekringen en lezingen. Daarmee verdiepen we ons geloof en vormen we een visie op een breed scala van onderwerpen. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, bijvoorbeeld op borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Op huishoudelijke vergaderingen worden besluiten genomen over de gang van zaken op en het beleid van de vereniging. Ons dispuutblad, de Open Kaart, biedt ruimte voor discussie en vermaak. Daarnaast zijn het natuurlijk nog de vele spontane contacten en activiteiten die de vereniging maken tot wat ze is.

 

Ontstaan

Johannes Calvijn is ontstaan op 12 oktober 1950, nog voordat de landelijke C.S.F.R. werd opgericht. Dat laatste gebeurde pas nadat ook Utrecht een eigen dispuut kreeg. Op 10 april 1952 werd Johannes Calvijn officieel lid van de C.S.F.R. Veel leden waren destijds ook lid van de S.S.R.; de C.S.F.R. werd opgericht vanuit de behoefte om de Bijbel te onderzoeken en na te denken over de rol als christen in de maatschappij.

Door de tijd heen komen er steeds nieuwe mensen op de vereniging, waardoor de vereniging steeds mee verandert. Toch is de kern van activiteiten door de tijd heen hetzelfde gebleven: Bijbel- en studiekringen, maaltijden, borrels, lezingen, weekenden. Nog steeds proberen we als christenstudenten vorm te geven aan ons geloof. In de loop van de tijd zijn er veel mooie tradities gevormd, die Johannes Calvijn haar eigen karakter geven.

Samen nadenken

Fundament

De C.S.F.R., en daarmee Johannes Calvijn, is een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag. Wat houdt dit in, en wat betekent dit in de praktijk op de C.S.F.R.?

Leden van Johannes Calvijn zijn christen, en komen meestal uit één van de kerken van de gereformeerde gezindte (zoals de PKN of de Gereformeerde Gemeenten). De reformatorische grondslag bestaat uit de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid, te weten: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Dit is het fundament voor ons handelen, en daarom ook vastgelegd in de statuten van de C.S.F.R. Lid worden van onze vereniging betekent onder andere instemming met deze grondslag, namelijk de Bijbel en Drie Formulieren van Enigheid.

Wat betekent dit in de praktijk? Het christen zijn betekent dat we ons leven en denken proberen te vormen naar christelijke principes en het voorbeeld van Jezus Christus. Het bestuderen van de Bijbel neemt een belangrijke plaats in, omdat we geloven dat God ons hierdoor iets te zeggen heeft. Hierbij vormen de Drie Formulieren een leidraad en kader.

In de begintijd van de C.S.F.R. zijn enkele doelen geformuleerd, die nog steeds gelden:

w

Contact met andere christenstudenten. Het blijft niet bij: hoe heet je en wat doe je? Op Johannes Calvijn zijn we betrokken en geïnteresseerd. Wie ben je? Waarom doe je dat?

Samen bestuderen van de Bijbel en de gereformeerde traditie. Wie ben ik? Wie is God? Samen zoeken naar overtuiging voor je leven. Praten over wat je zoekt. En hoe je gevonden bent.

u

Samen nadenken over andere levensbeschouwingen. Wat beweegt anderen? Hoe staan we tegenover hen? Waarom geloven wij anders?

Praktisch christen zijn. Hoe brengen we ons geloof in praktijk? Denken is natuurlijk niet genoeg; we proberen kennis en overtuiging uit te stralen in studie en maatschappij.

Landelijk

Johannes Calvijn is een dispuut van de landelijke C.S.F.R.: Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. De vereniging ontstond in 1951 en in de afgelopen decennia zijn er telkens disputen bijgekomen.

Naast Delft zijn dat Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Wageningen, Groningen, Eindhoven/Tilburg en Nijmegen. Met elkaar organiseren we ook landelijke activiteiten, zoals conferenties, sportdagen en muziekdagen.

De website van de landelijke C.S.F.R.:

Johannes Calvijn

Sola Scriptura

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.

Ichtus

Rotterdam: Ichtus

Panoplia

Leiden: Panoplia

Dei Gratia

Wageningen: Dei Gratia

Groningen

Groningen: Yir'at 'Adonay

Emèt Qenee

Eindhoven/Tilburg: Emèt Qenee

Quo Vadis

Nijmegen: Quo Vadis 

Bestuur

De normen en waarden die binnen ons dispuut gebruikt worden, zijn gebaseerd op de grondslag en dit bepaalt voor een groot deel hoe wij in de vereniging staan. Jaarlijks is er echter ook een bestuur nodig dat het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen leidt en dat sommige onderwerpen weer eens extra onder de aandacht brengt.

Sinds 15 juni 2023 mag bestuur Ruis onder het motto ‘Met meer passie dan ooit’ leiding geven aan onze mooie vereniging en tevens oudste dispuut der C.S.F.R.

Rob Ruis

Rob Ruis

Praeses

De praeses van het dispuut Johannes Calvijn is amicus Rob Ruis. Hij studeert Bouwkunde aan de TU Delft en is actief als verdediger bij De Zware Jongens. Als praeses leidt hij de vergadering en is hij eindverantwoordelijke voor alles wat op het dispuut gebeurt.

Inez Dekker

Inez Dekker

Abactis

Mevrouw de abactis gaat door het leven als amica Inez Dekker. In haar vrije tijd kookt ze graag en daarnaast studeert ze Bouwkunde aan de TU Delft. Als abactis houdt ze nauwgezet met pen en papier bij wat er gebeurt op de vereniging. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de correspondentie.

Christiaan Oosterom

Christiaan Oosterom

Fiscus-assessor

De functie van fiscus-assessor wordt uitgevoerd door amicus Christiaan Oosterom. Hij doet de Master Biomechanical Design aan de TU Delft en voetbalt daarnaast ook bij De Zware Jongens. Als fiscus beheert hij de verenigingskas. Zijn assessorale functie uit zich in het dragen van de verantwoordelijkheid voor de studiekringen op het dispuut.

Joline Sperling

Joline Sperling

Vice-abactis

Amica Joline Sperling bekleedt dit jaar de functie van vice-abactis. In het dagelijks leven studeert zij Klassieke Harp aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als vice-abactis is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie en organisatie van Bijbelkringen binnen het dispuut. Verder is zij de vertegenwoordiger van IFES, een overkoepelende organisatie voor christelijke studentenverenigingen.

Oud-besturen

Onze vereniging kent een rijke historie aan besturen die hen voorgingen.

Bestuur van Dieren

“Bee what’s next”

 

Debora van Dieren (praeses)
Labrinus van Manen (abactis)
Pieter-Jan van Dolderen (fiscus-assessor)
Marcel Poortvliet (vice-abactis)

 

Jaar: 2022-2023

Bestuur de Geus

“Iets nieuws onder de zon”

 

Laurent de Geus (praeses)
Sytze Veenland (abactis)
Kees van der Velde (fiscus-assessor)
Maarten Anker (vice-abactis)

 

Jaar: 2021-2022

Bestuur Janssen

“In vuur en vlam”

 

Caroline Janssen (praeses)
Corné Verburg (abactis)
Jonathan Dingemanse (fiscus-assessor)
Anneke Duifhuizen (vice-abactis)

 

Jaar: 2020-2021

Bestuur Bout

“Ad Fontes”

 

Hannah Bout (praeses)
Karel van der Linden (abactis)
Martin van Andel (fiscus-assessor)
Angeline Meijer (vice-abactis)

 

Jaar: 2019-2020

Bestuur Van Driesten

“Geeft je vleugels”

 

Georgette van Driesten (praeses)
Jesse Ruiter (abactis)
Lennart van der Vliert (fiscus-assessor)
Adriaan Bac (vice-abactis)

 

Jaar: 2018-2019

Bestuur Oosterom

“Nu of nooit”

 

Wilco Oosterom (praeses)
Rick Copier (abactis)
Rens Stigter (fiscus-assessor)
Marnix van Beem (vice-abactis)

Jaar: 2017-2018

Bestuur Van der Kamp

“Goed op weg”

 

Pieter van der Kamp (praeses)
Arne de Jong (abactis)
Christian Hakkenberg (fiscus-assessor)
Geert Blokland (vice-abactis)

Jaar: 2016-2017

Bestuur Van de Hoef

“Eén voor allen, allen voor Eén”

Beppie van de Hoef (praeses)
Paulus Schaap (abactis)
Taco Coppolse (fiscus-assessor)
Willem-Jan Meerkerk (vice-abactis)

Jaar: 2015-2016

Bestuur Bisschop

“Tot op de bodem”

Marc Bisschop (praeses)
Evert van Beek (abactis)
Frans de Kok (fiscus-assessor)
Marten van Antwerpen (vice-abactis)

Jaar: 2014-2015

Bestuur Struik

“Ontroerend Goed”

Geerd Struik (praeses)
Annemarie Sinke (abactis)
Arne van der Spek (fiscus-assessor)
Arjan van den Berg (vice-abactis)

Jaar: 2013-2014

Bestuur Janse

“Onmiskenbaar”

Sjoerd Janse (praeses)
Roeland Trommel (abactis)
Jos de Wit (fiscus-assessor)
Renger Zoonen (vice-abactis)

Jaar: 2012-2013

Bestuur Johannes

“Amora et labora”

Johannes den Boer (praeses)
Gerard den Besten/Linda Pater (abactis)
Jaap van der Blonk (fiscus-assessor)
Pieter van Schaik (vice-abactis)

Jaar: 2011-2012

Bestuur Van Stam

“Recht zinnig”

Bert van Stam (praeses)
Jonard Roukens (abactis)
Gert Mulder (fiscus-assessor)
Arjen van Dalfsen (vice-abactis)

Jaar: 2010-2011

Bestuur den Broeder

“Num custos fratris mei sum ego”

Nico den Broeder (praeses)
Chris van Dam (abactis)
Dirk de Lange (fiscus-assessor)
Nathánaël van Rijn (vice-abactis)

Jaar: 2009-2010

Bestuur Slingerland

“Après nous le déluge”

Jaco Slingerland (praeses)
Bart van Walderveen (abactis)
Marc Jacobse (fiscus-assessor)
Anthonie van den Boogaard (vice-abactis)

Jaar: 2008-2009

IFES

Johannes Calvijn is aangesloten bij IFES-Nederland. IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students. IFES is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die het Evangelie centraal stelt in de studentenwereld. Bij deze beweging zijn 35 Nederlandse christelijke studentenverenigingen aangesloten. Deze verenigingen zijn verdeeld over 4 groepen, te weten: C.S.F.R., Ichthus, GSV/VGS en Ozon. Daarnaast zijn er nog twee losse verenigingen aangesloten. Ook zijn er 15 ISM groepen.

IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World dat actief is in meer dan 170 landen met in totaal meer dan 600.000 leden; samen onder het motto: “Our vision is to see students built into communities of disciples, transformed by the gospel and impacting the university, the church and society for the glory of Christ.”
De droom van IFES is dat elke Nederlandse student kennismaakt met de blijde boodschap van het Evangelie en dat zij als christenstudent en afgestudeerde Jezus navolgen in de maatschappij waarin zij leven.

Deze organisatie ondersteunt onze vereniging door hulp te bieden aan het bestuur van onze vereniging, diens kringleiders en individuele (oud) studenten. Door conferenties, cursussen en specifieke begeleiding stimuleert IFES ons in het persoonlijk volgen van Christus en het Evangelie te verbreiden in de studentenwereld.

Dispuutshuizen

Johannes Calvijn is uniek door zijn huizencultuur. Doordat we geen sociëteit hebben speelt het verenigingsleven zich af in dispuuthuizen. Daar wonen de actieve leden, daar worden de briljantste ideeën bedacht, daar wordt er naar lieve lust geborreld, en daar kun je altijd terecht voor een sloot koffie als de studie teveel wordt. Kortom, het leven op een dispuuthuis is bijzonder gezellig; je eet samen, studeert samen, en er zijn altijd huisgenoten om tegenaan te praten.

Zo vorm je tijdens je studententijd waardevolle vriendschappen!

Dispuutslied

Elke zichzelf respecterende vereniging heeft een lied. Sinds 1987 heeft Johannes Calvijn ‘Het Juweel der Civitas’. Een schoon gezang, een staaltje van meesterlijke dichtkunst. Het is een acrostichon: de eerste letters van elk couplet drukken de naam ‘Johannes Calvijn’ uit. Overige interessante wetenswaardigheden, bijvoorbeeld over de vierkantsrijm van couplet 9, zijn te vinden in de Dekselse Verklaring. Het lied wordt uit volle borst gezongen op de meest uiteenlopende gelegenheden zoals landelijke conferenties, weekenden, vergaderingen et cetera.

1. Johannes Calvijn

Juweel der Civitas
Uw diepe warme gloed
En schitterende glans
Ontroeren ons gemoed
Als de mooiste diamanten
Zendt gij licht naar alle kanten
Johannes Calvijn

2. Prinsenstad 

Oranjes prinsenstad
Oud gaaf en vol van sfeer
Voorzien van grachtenpracht
Getuigt zij van weleer
Naast de fier nog staande kerken
Vindt men hier ook aardse werken
Oranje en blauw

3. Technisch vuur

Hoog rijst zij voor ons op
De universiteit
Daar brandt het technisch vuur
Op elke faculteit
De techniek zal morgen zorgen
En een toename waarborgen
Van de entropie

4. Nog vele jaren

Al drieënzeventig* jaar
Mag ons dispuut er zijn
Te midden van zoveel
Verenigd op Calvijn
Met de wens nog vele jaren
Al het goede te bewaren
Heffen wij het glas

5. Kernenergie

Nucleus van het Woord
Die het dispuut fixeert
In een begrensde baan
Door Dordt geformuleerd
Amicitia en studie
Leven door het Evangelie
De kernenergie

6. Lidmaatschap

Nu deel je met ons mee
In Calvijns instituut
Een uitgelezen band
Verbindt ons tot dispuut
Maak je woorden tot een regel
En je daden tot een zegel
Van het lidmaatschap

7. Redestrijd

Eigen aan een dispuut
Is felle redestrijd
Conflict van ideaal
En harde werk'lijkheid
Niemand kan het licht verklaren
Dus studeren wij al jaren
Blijvend aan het woord

8. Amicitia

Stemmig geroezemoes
Glazig getwinkeleer
Saamhorigheidsgevoel
Wat zei je ook al weer
Blijf nog even existeren
Morgen kun je weer studeren
Amicitia

9. Leiden

Calvijns veelwerkzaamheid
Eist jaarlijks een bestuur
Dat zich met nieuw elan
Stort in het avontuur
't Oud bestuur dat is nu kijker
En ook een ervaring rijker
't Leiden heeft een eind

10. Pan gehakt

Aan deze dispuutsdis
Wordt menigmaal gekout
Vreedzaam voert men het woord
't Geheel wordt opgebouwd
Wie hoogstaand zijn mond wil roeren
Wordt verbeten door 't rumoeren
In de pan gehakt

11. Weekwisseling

Lectores leiden ons
Het weekendthema in
Het woord komt niet tot rust
Wij doen dat evenmin
Naast de vreugde van de vriendschap
Vieren wij hier in gemeenschap
De weekwisseling

12. Zeilvertier

Vaardig gemanoeuvreer
Opwindend zeilvertier
Stoer wordt een golf gekliefd
Wat doet dat water hier
Tegenwind kan ons niet deren
Wij gaan door gestaag laveren
Onvervaard rechtuit

13. Eeuwig schaak

Innemend offensief
Een loper effent 't pad
Daar slaat een toren klok
Wat is jouw koning mat
List gepaard met combineren
En de lust tot promoveren
Geven eeuwig schaak

14. Echt vereniging

Jullie verbintenis
Gaat het dispuut ook aan
Trouw en gemeenschap-zijn
Daar blijven wij voor staan
Mogen jullie ook ervaren
Dat dit steeds opnieuw zal baren
Echt vereniging

15. Slotakkoord

Nooit klinkt het slotakkoord
Steeds volgt een nieuwe zin
Het spel gaat altijd door
Dus zetten wij weer in
Als de mooiste diamanten
Toont gij telkens nieuwe kanten
Johannes Calvijn

* Vanaf oktober 1950; vervangen door tweeënzeventig, drieënzeventig enz.