Onze nieuwe eerstejaars maakten tijdens de WWee kennis met JC.