Na de tentamens is er op C.S.F.R. Delft gelukkig tijd om te ontspannen. Afgelopen weekend waren we met de vereniging op Voorjaarsweekend in Ermelo, waar prof. Van Lieburg een lezing hield over ‘Reflectie op de gereformeerde traditie’. Daarnaast was er genoeg ruimte om gezellig met elkaar te borrelen.

Afgelopen dinsdag was de Open Avond voor potentiële eerstejaars. Op deze avond heeft dr. ir. Cors Visser een lezing gehouden rond het thema ‘gerechtigheid’. Als afsluiter vond er een 1001-nachtenborrel plaats op huize Deja Vu.