Afgelopen dinsdag vond de vierde lezing van dit cursusjaar plaats. Deze werd verzorgd door prof. dr. J. Muis met als onderwerp ‘Christelijke normen in de samenleving’. Daarnaast werden er een aantal nuldejaars plaatselijk geinstalleerd, een mooi moment!