De tweede helft van dit cursusjaar denken we als vereniging na over de rol van vrouwen in onze cultuur, aan de hand van het thema ‘Rok of rol?’ Afgelopen dinsdag, tijdens de tweede thema-avond, is na een maaltijd alweer de tweede themalezing uitgesproken. De lector was prof. dr. Joke van Saane, die met ons nadacht over ‘gelijkwaardigheid’. Ook was deze avond een open avond voor ouders, die in grote getale aanwezig waren.