Afgelopen nacht vond de Februari-HV plaats. Naast discussies en presentaties over diverse onderwerpen is deze vergadering ook het nieuwe f.t. bestuur gekozen.
Dit ging gepaard met felle strijd, met maar liefst vijf kandidaatsbesturen, waarvan één in de vorm van een dictatuur.
Echter, op JC staat democratie hoog in het vaandel, en daarom is uiteindelijk een 4-mansbestuur verkozen, met de volgende samenstelling:
– f.t. praeses: ama Georgette van Driesten
– f.t. abactis: am. Jesse Ruiter
– f.t. fiscus-assessor: am. Lennart van de Vliert
– f.t. vice-abactis: am. Adriaan Bac

F.t. bestuur Van Driesten, gefeliciteerd met uw verkiezing!