Twee keer per jaar wordt er een halfjaarthema georganiseerd; dit thema wordt uitgewerkt in een aantal lezingen. De afgelopen jaren waren het onderwerpen als:

 • Doe normaal!
 • Geluk
 • Schoonheid
 • Gerechtigheid
 • Godsbeelden: wie is mijn God?
 • Tijdsbesteding
 • Ik & wij
 • Vrijheid
 • Tijdgeest
 • Drang nach Osten, Ex oriente Lux & Made in China
 • Godsverduistering

De halfjaarthema’s zijn vooral bedoeld om een bepaald onderwerp echt goed uit te diepen. Dat levert bijzonder interessante lezingen en gesprekken op; we horen vernieuwende inzichten en ontvangen levenswijsheid uit de ervaring van de lector.

Een lezing is opgezet als een vergadering: het bestuur zit achter de tafel en leidt de vergadering. Al snel volgt het punt ‘lezing’ en na de pauze de ‘discussieronde’. De lezingen verschillen met andere vergaderingen doordat ze een open karakter hebben, dat betekent dat ieder die interesse heeft welkom is. Kom dus gerust een keer langs! Na de lezing is er doorgaans een themaborrel in een dispuuthuis.