Johannes Calvijn is niet de enige christelijke studentenvereniging in Delft. Er zijn er meer, namelijk C.S.R., VGSD en de Navigators Delft. Wij verschillen van de andere verenigingen doordat wij onder andere huisborrels hebben. Daar houden wij ervan om uitgebreid te discussiëren over diverse onderwerpen. Het is dus net wat kleinschaliger, waardoor iedereen elkaar wel kent.

Alle christelijke studentenvereniging komen ongeveer drie keer per jaar samen voor een gezamenlijke activiteit, de broederactiviteit. De broederactiviteiten bestaan meestal uit een zing- en bidavond, een lezing en een extra activiteit die per jaar verschilt. Tijdens de zing- en bidavond, de BroederLeO, wordt er gezongen, gebeden en wordt er een korte overdenking gehouden. Na afloop van de avond vindt er een borrel plaats op een van de sociëteiten. De broederlezing vindt over de meest uiteenlopende onderwerpen plaats.