C.S.F.R.

Johannes Calvijn is een dispuut van de landelijke C.S.F.R.: Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Dat betekent: Vereniging van Studenten op Reformatorische Grondslag. De vereniging ontstond in 1951 en in de afgelopen decennia zijn er telkens disputen bijgekomen.

Naast Delft is dat Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Wageningen, Groningen, Eindhoven/Tilburg en Nijmegen. Met elkaar organiseren we ook landelijke activiteiten, zoals conferenties, sportdagen en muziekdagen.

De C.S.F.R. bestaat nu uit de volgende disputen:


De website van de landelijke C.S.F.R.: