Bestuur Van der Kamp

Bestuur

De normen en waarden die binnen ons dispuut gebruikt worden, zijn gebaseerd op de grondslag en dit bepaalt voor een groot deel hoe wij in de vereniging staan. Jaarlijks is er echter ook een bestuur nodig dat het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen leidt en dat sommige onderwerpen weer eens extra onder de aandacht brengt.

Sinds 14 juni 2016 mag bestuur Van der Kamp onder het motto 'Goed op weg' leiding geven aan onze mooie vereniging en tevens oudste dispuut der C.S.F.R.

Bestuur Van der Kamp bestaat uit de volgende personen:

Pieter van der Kamp

Praeses – Pieter van der Kamp – praeses@csfr-delft.nl – 06-13571550

De praeses van de vereniging is amicus Pieter van der Kamp, student Elektrotechniek. Als praeses is hij de eindverantwoordelijke voor alles wat er op het dispuut gebeurt. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de vereniging en leidt hij de vergaderingen van het dispuut.

Arne de Jong

Abactis – Arne de Jong – abactis@csfr-delft.nl

Meneer de abactis gaat door het leven als amicus Arne de Jong en studeert Civiele Techniek. Als abactis houdt hij nauwgezet met pen en papier bij wat er gebeurt op de vereniging. Daarnaast heeft hij het voorrecht de correspondentie te voeren en zich bezig te houden met de Nederlandsche taal.

Christian Hakkenberg

Fiscus-assessor – Christian Hakkenberg – fiscus-assessor@csfr-delft.nl

De mooie functie van fiscus-assessor mag bekleed worden door amicus Christian Hakkenberg, die zich bezighoudt met een studie Technische Natuurkunde. Als fiscus beheert hij de geldelijke middelen die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. De assessor in deze amicus is verantwoordelijk voor het wel functioneren van de studiekringen op ons dispuut.

Geert Blokland

Vice-abactis – Geert Blokland  vice-abactis@csfr-delft.nl

Amicus Geert Blokland bekleedt de functie van vice-abactis en studeert Werktuigbouwkunde. Zijn functie omvat onder andere het beheren van de ledenadministratie en de organistatie van Bijbelkringen op het dispuut. Daarnaast is hij vertegenwoordiger van IFES, een overkoepelende organisatie voor christelijke studentenverenigingen.