Bestuur Oosterom

Bestuur

De normen en waarden die binnen ons dispuut gebruikt worden, zijn gebaseerd op de grondslag en dit bepaalt voor een groot deel hoe wij in de vereniging staan. Jaarlijks is er echter ook een bestuur nodig dat het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen leidt en dat sommige onderwerpen weer eens extra onder de aandacht brengt.

Sinds 15 juni 2017 mag bestuur Oosterom onder het motto 'Nu of nooit' leiding geven aan onze mooie vereniging en tevens oudste dispuut der C.S.F.R.

Bestuur Oosterom bestaat uit de volgende personen:

Wilco Oosterom

Praeses – Wilco Oosterom – praeses@csfr-delft.nl – 06-12659670

De praeses van de vereniging is amicus Wilco Oosterom, student Lucht- en Ruimtevaart. Als praeses is hij de eindverantwoordelijke voor alles wat er op het dispuut gebeurt. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de vereniging en leidt hij de vergaderingen van het dispuut.

Rick Copier

Abactis – Rick Copier – abactis@csfr-delft.nl

Meneer de abactis gaat door het leven als amicus Rick Copier en studeert Werktuigbouwkunde. Als abactis houdt hij nauwgezet met pen en papier bij wat er gebeurt op de vereniging. Daarnaast heeft hij het voorrecht de correspondentie te voeren en zich bezig te houden met de Nederlandsche taal.

Rens Stigter

Fiscus-assessor – Rens Stigter – fiscus-assessor@csfr-delft.nl

De mooie functie van fiscus-assessor mag bekleed worden door amicus Rens Stigter, die zich bezighoudt met een studie Technische Natuurkunde. Als fiscus beheert hij de geldelijke middelen die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. De assessor in deze amicus is verantwoordelijk voor het wel functioneren van de studiekringen op ons dispuut.

Marnix van Beem

Vice-abactis – Marnix van Beem – vice-abactis@csfr-delft.nl

Amicus Marnix van Beem bekleedt de functie van vice-abactis en studeert Werktuigbouwkunde. Zijn functie omvat onder andere het beheren van de ledenadministratie en de organistatie van Bijbelkringen op het dispuut. Daarnaast is hij vertegenwoordiger van IFES, een overkoepelende organisatie voor christelijke studentenverenigingen.